Welkom op share4change.eu

Share4change is een Europees sociaal media platform van en voor iedereen die aan de rechter kant van het politieke spectrum is georiënteerd.  Indien u een profiel aanmaakt op onze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en huisregels die wij op de website hanteren voor al onze leden. Share4change.eu is gericht op volwassenen die de minimale leeftijden grens van 18 jaar hebben bereikt

1 - Begrippen

1.1 -Met de Website of platform in deze voorwaarden of huisregels wordt de website share4change.eu bedoeld in de ruimste zin van het woord.

1.2 -Leden: Share4change is een sociale netwerk website en biedt al haar geregistreerde leden toegang tot alle faciliteiten die de website bied.

1.3 - Account: Na aanmelding ontvangt u een validatie email in uw email box na het valideren van deze welkom email kunt op share4change.eu inloggen en zal deelname profiel voor u worden aangemaakt.

1.4 Moderators/Admins: Share4change.eu wordt onderhouden en beheerd door vrijwilligers, en is in die zin geen financieel marketing concept. De moderators/admins zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Een moderator heeft een beperkte bevoegdheid, en houd zich voornamelijk bezig om te kijken of alles volgens de regels verloopt. Een admin is in deze de eind verantwoordelijke bij waargenomen schending van de huis regels.

2 - Wijzigingen Share4change behoudt zich ten alle tijde  het recht voor om de regels en voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen doorgevoerd zijn zal ieder lid/gebruiker hiervan in kennis worden gesteld.

3 - Registratie en opslag van persoonsgegevens.

3.1 Share4change heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en registreert alleen het hoogst noodzakelijke. Behoudens uw naam en email adres zijn andere persoonlijke gegevens niet verplicht om op te geven. Share4change zal nimmer uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij hier een gerechtelijke uitspraak aan ten gronde ligt. Indien u gebruik maakt om een advertentie(s) te plaatsen dan zijn wel alle noodzakelijke gegevens hieromtrent noodzakelijk.

3.2 Browser cookies De Share4change website slaat geen "cookies" op uw computer op. 3.3 Tracking cookies Share4change maakt ook geen gebruik van "tracking cookies" die uw internet gedrag volgen het maken van persoons profielen zal op share4change.eu dan ook niet plaats vinden. 3.4 Derde-partij cookies Op de share4change.eu website staat u niet in verbinding met een derde parij dan wel een andere website die gegevens van u verzamelen, als je inlogt middels een ander netwerk wisselt share4change.eu geen gegevens uit. Share4change zal nimmer meewerken aan het verkrijgen van een profiel van haar leden.

4 - Data bescherming

Rebbeltime.eu past diverse technieken toe om aanvallen van hackers e.d. af te wenden. Als u gebruik maakt van share4change.eu loopt de verbinding via een beveiligde HTTPS verbinding te herkennen aan het groene slotje. Ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen kan share4change.eu niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onder meer inbraak of iedere andere reden van onbedoelde verspreiding in de ruimste zin van het woord.

5.0 - Inhoud content en onderwerp van uw sociale uitingen

5.1 - Plaatsen van erotische/pornografische getinte beelden is niet toegestaan op openbare pagina's. U dient er rekening mee te houden dat ook jeugdige leden hier kennis van kunnen nemen. Erotiek is wel toegestaan in de beslotenheid van een groep, deze groep dient dan wel de leeftijdsgrens van 18 jaar in hun acceptatie belijd op te nemen.

5.2 Share4change gaat uit van vrijheid van meningsuiting misplaatse satire, racisme, seksisme, politieke of welk ander verwerpelijke content waar mensen of groeperingen zich op share4change.eu storen of ergeren of zich anderzijds bejegend voelen kunnen de gang naar de rechter maken. Share4change censureert in geen geval tenzij hier een gerechtelijk bevel aan ten grondslag ligt. Share4change gaat uit van de Nederlandse wetgeving en verwacht van haar leden dat deze zich hieraan conformeren. Share4change.eu is in deze niet aansprakelijk voor de geplaatste content van haar of zijn leden.

5.3 Op share4change.eu is het niet toegestaan om leden/volgers rechtstreeks te benaderen met reclameboodschappen. Veel mensen storen zich hieraan en dit komt de sociale cohesie op share4change.eu niet ten goede.

5.4 Share4change verzoekt al haar leden vriendelijk om persoonlijke/privacy gevoelige gegevens van haar leden niet openbaar op haar website te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar(s) van het bericht.

5.5 - Share4change is een Europees sociaal rechts georiënteerd media platform. De taalkeuze die share4change.eu bied zijn alle talen aan de EU gelieerde landen met in eerste instantie Nederlands en Engels. U kunt uw eigen taalkeuze instellen aan de onderzijde van de website.

5.6 Moderators/admins hebben het recht om zonder voor aankondiging of discussie trollen van de website te verwijderen. Onder trollen wordt verstaan, een persoon(lid) die een bericht(en) plaatst die alleen ten doel heeft om irritatie, woede, verdriet of scheld partijen uit te lokken. Ook zei die proberen te framen door desinformatie te verstrekken kunnen zodanig als een trol worden aangemerkt.

6.0  Berichten Share4change.eu zal geen berichten van haar leden verwijderen tenzij hieraan een gerechtelijk uitspraak aan ten grondslag ligt. Wel kunnen de moderators/admins u verzoeken zelf een omstreden bericht te verwijderen. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het plaatsen van uw eigen content.

7. Blokkades Op share4change.eu wordt u niet geband, tenzij wij middels een gerechtelijke uitspraak hiertoe worden gedwongen.

8.0 - Beeindigen van het lidmaatschap en sluiten van het account Op share4change.eu kunt jezelf eenvoudig zelf je lidmaatschap op zeggen door onder Bewerken met de functie account verwijderen. Accounts die verwijdert worden zijn in deze ook echt en definitief verwijdert. Er kan geen verzoek worden ingediend om het account te herstellen. Na het verwijderen van het account worden alle gegevens die elders op de website van share4change.eu onzichtbaar gemaakt voor alle volgers en mede leden.

9.0 Aanmelden en account en registratie

9.1 Aanmelden account Bij het aanmelden van uw account kunt u alleen een naam gebruiken die nog niet in de data base van share4change.eu voorkomt.

9.2 -Voor het aanmelden dient u een geldig email adres te gebruiken, het opgegeven email adres wordt geverifieert, en op dit email adres zal uw activatie link worden verzonden.

9.3-Schermnamen, profiel foto's en of gebruikers namen dienen privacy te zijn, het is op share4change.eu verboden namen te handteren van andere mensen indien deze namen niet aan u toe behoren.

9.4-Er kunnen aan profielen geen rechten worden toegekend.

9.5- De moderator/admin behoudt zich het recht voor om profielen aan te laten passen, indien schermnaam of profielfoto met opzet aanstootgevend is.

9.6- Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor lokale backup van geplaatste gegevens, en content. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

10.0 - Gedragscode en gebruik Op share4change.eu gaan we uit van de geldende gedrag en fatsoen normen en het gezond verstand van haar leden zelf. Wij hebben de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan, dit mede omdat deze de laatste tijd behoorlijk onder druk is komen te staan. Het laatste woord hierin is aan de gerechtelijke macht in het land waar het geschil heeft plaats gevonden, share4change.eu is hierin geen partij. Share4change.eu gaat ervan uit dat elk zich respecterend lid zich houd aan de Nederlandse regels en wetten, dan wel gedrags normen.

11 - Sociaal gedrag Share4change.eu is een sociaal netwerk. Een basis functionaliteit van een sociaal netwerk is het "Volgen" van de berichtenstroom van andere gebruikers van het netwerk. Gebruikers van Share4change bepalen zelf, door de privacy-instellingen "Profiel Zichtbaarheid" en "Algemene Zichtbaarheid" plus de privacy-instelling per bericht, welke informatie aan andere Leden, Volgers en Vrienden wordt weergegeven. Van de Share4change leden wordt een sociale houding tegenover andere leden verwacht die een positieve bijdrage vormt voor het sociale netwerk Share4change. Hieraan worden de volgende minimale eisen gesteld.

11.1 - U heeft als lid geen bezwaar tegen het "Volgen", c.q. gevolgd worden, door andere Share4change leden.

11.2 - Vrienden en Volgers komen en gaan. Volgen of Vrienden zijn is geheel vrijblijvend en hieraan kunnen door de leden geen rechten worden ontleend.

11.3 - Het is niet toegestaan om mensen te verplichten - in de ruimste zin van het woord - om leden te Volgen of met hen Vrienden te worden.

12.0 - Rechten en aansprakelijkheid 

12.1 - Share4change claimt geen rechten van derden m.b.t. geplaatste uitingen of materialen.

12.2 - Share4change is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geplaatste content in de ruimste zin van het woord.

13 - Gebruik door minderjarigen Share4change is een sociaal media website aan de rechterzijde van het politieke spectrum, waarbij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat. De inhoud kan mogelijk aanstootgevend zijn voor links denkend Nederland en daarom adviseren wij je bij het gebruik van Share4change door minderjarigen te allen tijde door een volwassene te laten begeleiden.

14 - Zero-tolerance beleid t.b.v. de bescherming van minderjarigen.

Share4change hanteert een zero-tolerance beleid t.a.v. pesten, stalking en bedreiging van minderjarigen. Share4change zal naar capaciteit en beste kunnen actief modereren en handhaven. Dit houdt onder meer in dat leden die zich schuldig maken aan pesten, stalking, bedreiging of iedere andere wijze van onfatsoenlijk of onzedelijk gedrag t.a.v. minderjarigen direct op non-actief worden gesteld, waarna een onderzoek zal worden ingesteld gevolgd door een permanente IP ban.

15.0-Marktplaats Op de marktplaats op share4change.eu kunt u als lid gratis advertenties plaatsen, wel verzoeken wij u vriendelijk hier geen advertenties te plaatsen met een duidelijk commercieel belang. Moderators/admins zullen hier op toe zien en indien nodig deze met een waarschuwing verwijderen.

16.0 -Adverteren. Op share4change.eu heb je de mogelijkheid om op diverse manieren te kunnen adverteren. In tegenstelling tot andere sociale media platform laten wij uw advertenties zien aan alle leden, om de 10 tijdlijn plaatsingen zo voorkomen we dat er een te grote hoeveelheid aan reclame op de tijdslijnen verschijnen. Op de rechter kleine kolom kunnen meerdere advertenties getoond worden. Voor andere advertentie mogelijkheden kun u de advertentie pagina raadplegen.

17.0 - Akkoordverklaring. Enkel doordat je gebruik maakt van share4change.eu en een account hebt aangemaakt ga je akkoord met alle gestelde huisregels en voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document - vragen we u om onmiddellijk het gebruik van de share4change.eu website te staken, en uw eventuele profiel te verwijderen.

Alternatief nieuws

Chantage op internet, sla terug !

op Dec 7 , 17 02:35 PM

U denkt ook Vrij, maar bent het niet.

op Dec 7 , 17 02:34 PM

Borrelpraat

op Dec 7 , 17 02:34 PM