Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op de website Share4Change.eu

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers op onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Share4Change in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Share4Change gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten (advertenties)

Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor de omschreven doeleinden. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. U verstrekt ons geen gegevens aangaande de betaling (met uitzondering van de opdracht tot eenmalige incasso). Deze informatie verstrekt u op de beveiligde site van de bank naar uw keuze. Wij hebben dus geen inzage in uw creditcard- of bankgegevens. Wij krijgen na een goedgekeurde betaling alleen een bericht dat de transactie is geslaagd. Share4Change slaat nooit enige bank gegeven op van derden.

Gegevensbeveiliging

Share4Change maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Wij laten onze afhandelpagina's dagelijks scannen, en op het moment dat u persoonlijke gegevens via de site aan ons verstrekt gebeurt dit geheel versleuteld.

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt. Behoudens google ad-sense voor de monitoring van de site zelf.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Share4Change is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites omdat deze niet onder het beheer van Share4Change vallen.

Inzage

U kunt Share4Change ten aller tijde vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.

Alternatief nieuws

Chantage op internet, sla terug !

op Dec 7 , 17 02:35 PM

U denkt ook Vrij, maar bent het niet.

op Dec 7 , 17 02:34 PM

Borrelpraat

op Dec 7 , 17 02:34 PM